Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Polikliinikust Ravidokumentide väljastamine Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Isikuandmete töötlemine
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Ravidokumentide väljastamine

 

Ravidokument on kirjalik või elektrooniline hambaravikaart, röntgenülesvõte, foto patsiendi hammaskonnast, raviteenuse osutamise leping, raviarve vm Tallinna Hambapolikliinikus tervishoiuteenuse osutamist kajastav dokument.

Ravidokumentidest väljavõtteid ja/või koopiaid väljastatakse avalduse esitamisel:

  • patsiendile endale;
  • patsiendi seaduslikule esindajale, kes esitab selle tõendamiseks vajaliku dokumendi (sünnitunnistus, kohtuotsus vm);
  • patsiendi volitatud esindajale (sh pereliige) volikirja olemasolul – lihtkirjaliku volitusega määrab patsient isiku, kellele tema ravidokumendi võib väljastada ning allkirjastab volituse omakäeliselt või digitaalselt.
  • asutusele või isikule, kellel see õigus tuleneb seadusest.

Kohapeal saab avalduse vormi täita klienditeeninduses. Ravikaardi väljavõtte või koopia väljastame üldjuhul paberkandjal ja röntgenülesvõtte CD-plaadil. NB! Röntgenipilti ei salvestata enda kaasavõetud USB mälupulgale, CD-le või muule digitaalsele andmekandjale.

E-posti teel saabunud digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel saadame patsiendile endale tema ravikaardi väljavõtte ja/või digitaalse röntgenpildi krüpteeritud kujul. Sellise dokumendi avamiseks on vajalik kehtivate ID-kaardi sertifikaatide ja PIN1 olemasolu. Rohkem infot ID-kaardi kasutamise kohta leiab www.id.ee. 
Digitaalselt allkirjastatud avalduse palume saata e-aadressil info@hambapol.ee.

Ravidokumentide väljastamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Dokumendid väljastatakse või teabe andmise keeldumisest teatatakse avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

Avalduse vorm

 
 
Tallinna Hambapolikliinik